Почетна
Карактеристике програма Посебни елементи Намена Употреба Робно књиговодство Референце Специјализовани софтверРобно књиговодство
Опције програма су намењене корисницима КОМПАС-ХИБРИД верзије.

Увођењем робног књиговодства у апликацију, омогућено је потпуно независно вођење интернет продаје. Циљ је да клијент без додатних трошкова може формирати продају и водити потребну документацију за пословање користећи само један софтвер.
Књиговодствене опције, поред стандардних операција, нуде аутоматизовану комунијацију - размену докумената са добављачем, купцем, партнером за транспорт и другим партнерима у систему вашег пословања.

Калкулација     Нивелација     Отпремница     Повраћај робе од стране купца     Повраћај робе добављачу     Отпис робе     Лагер листа     Магацинска картица     Књига промета (КЕПУ)     Промет     Приступ подацима